در قسمت اخبار شما جدیدترین

تغییرات فرکانس های شبکه های فارسی زبان و پکیج های ورزشی و فیلم و سریال ها و ….

و جدیدترین رسیور های تولید شده

و همچنین از جدیدترین موتور های دیش گردان تولید شده به همراه قیمت آنها

مطلع خواهیم شد .