دریافت پورسانت

دریافت پورسانتگروه نصاب ماهواره جهت همکاری بیشتر با مشتریان خود و به پاس قدر دانی از مشتریان خود که ما را یاری کرده اند و گروه نصاب ماهواره را به دیگران چه در زمینه انجام خدمان نصب و چه در زمینه خرید و تجهیزات ، معرفی کنند در هر کجای ایران که باشند برای فرد معرفی شونده ( مشتری تازه ) یک تخفیف خوب قائل خواهیم شد و هم برای معرفی کننده نیز درصدی پورسانت در نظر خواهیم گرفت.

برای همین منظور از دوستان و مشتریان کمال سپاسگذاری را داریم. که در این مدت ما را به عزیزان خود معرفی کرده اند

فروش ویژه دیش های افست 

نصاب ماهواره شمال تهران و فروش ویژه رسیور های بدون دیش

طراحی و اجرا تخصصی ماهواره مرکزی در تمام نقاط ایران

پرداخت پورسانت به صورت انلاین و بعد از انجام معامله انجام خواهد شد بدون درنگ و انلاین .

فروش ویژه دیش های گردان کره ای با ضمانت و به شرط برند اصلی آغاز شد.