خرید رسیور

قطع شدن ماهواره | یاه ست | فرکانس ماهواره یاهست | قطع شدن یاهست | قطع شدن شبکه جم

قطع شدن ماهواره | یاه ست | یاه لایو | فرکانس ماهواره یاهست | قطع شدن یاهست 

قطع شدن ماهواره یاهست به طوری که در هیچ کجای ایران و دیگر کشور هایی که قابل پوشش این ماهواره بود از بامداد صبح دوشنبه ۲۰/۵/۱۳۹۹ کل فرکانس های ماهواره یاه ست قطع شده اند و حتی به صورت انلاین نیز نمی توان این ماهواره را دریافت کرد. یاه لایو یا یاه ست که چند سالی با شبکه های فارسی گروه gem در بین ایرانی ها جا افتاد و خیلی از هم وطنان کشورمان ماهواره یاهست را نیز  فقط با نام شبکه جم می شناسند.

اطلاعی نیز در زمینه قطع شدن ماهواره یاهست نیز در دسترس نیست.

فرکانس جدید ماهواره یاهست ۲۰۲۰

۱۰۸۸۷ .v. 27500

۱۰۸۴۵ . v. 2750

۱۰۸۰۴. h . 27500

۱۲۵۹۴ . v. 27500

۱۱۸۸۱ .v. 27500

۱۲۰۳۴ .v . 27500

۱۱۷۶۶ . v 27500

۱۱۹۵۸ .v . 27500

۱۱۹۹۶ .v . 27500

۱۲۰۵۳ . h .27500